Splošni pogoji sodelovanja v promociji "3x1 Manner paket"

S sodelovanjem v tej nagradni igri podjetja Josef Manner & Comp AG sprejemajo vsi udeleženci naslednje pogoje:

  1. Sodelujejo lahko vsi polnoletni državljani Republike Slovenije.
  2. Sodelujejo lahko vse osebe, ki komentirajo prispevek na Facebook strani Manner pod navedenimi pogoji.
  3. Nakup ni pogoj za sodelovanje.
  4. Nagrada: "3x1 Manner paket"
  5. Nagrade niso izplačljive v gotovini, prenosljive na tretje osebe ali izplačljive le delno. Vse nagrade bodo dostavljene brezplačno po pošti.
  6. Zaposleni podjetij Josef Manner & Comp. AG ter in njihovi sorodniki ne smejo sodelovati v nagradni igri. Za celotno nagradno igro velja izključno avstrijsko pravo, razen za te referenčne predpise. Pravna pot je izključena. O nagradni igri se ne vodi nobena korespondenca. Pri žrebanju nagrajencev je pravna pot izključena.
  7. Nagradna igra traja od 08.12.2019 - 15.12.2019. Nagrajenci bodo pisno obveščeni in soglašajo z objavo svojih imen in slik v medijih po izbiri podjetja Josef Manner & Comp. AG.
  8. Sodelujoči izrecno soglašajo s prejemanjem opomnikov v obliki elektronskih sporočil med potekom promocije in reklamnih dopisov podjetja Josef Manner & Comp. AG po elektronski in navadni pošti. Navedeno soglasje se lahko kadar koli pisno prekliče na naslov Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstraße 6, 1171 Dunaj.
  9. Podjetje Josef Manner & Comp. AG ne prevzema nobene odgovornosti za napačno uporabo nagrad. Podjetje Josef Manner & Comp. AG si pridržuje pravico do izključitve sodelujoče osebe iz nagradne igre brez navedbe razlogov. Posledica navedbe netočnih podatkov ob registraciji za sodelovanje v nagradni igri je lahko izključitev sodelujoče osebe.
  10. Podjetje Josef Manner & Comp. AG si pridržuje pravico do zamenjave napovedanih nagrad kadar koli z enakovrednimi dobitki in nagradami. Poleg tega lahko podjetje Josef Manner & Comp. AG kadar koli spremeni potek nagradne igre. Nagrajenci v tem primeru niso upravičeni do nobenih zahtevkov do podjetja Josef Manner & Comp. AG ali do pravno povezanih podjetij.

Pomembno opozorilo!

Sodelovanje preko tako imenovanih ponudnikov storitev za sodelovanje v nagradnih igrah, ki v podatkovne zbirke s podatki o ljubiteljih Mannerja shranjujejo izključno velike količine naslovov namestnikov, ni dovoljeno in je izrecno nezaželeno. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in se veselimo sodelovanja številnih pravih ljubiteljev podjetja Manner! Kajti: Manner, preprosto všeč ti je.