Abheben mit Manner_CZ Sujet

Vzlétněte s Manner – Skoky na lyžích 2020/21

Pravidla soutěže

Pravidla soutěže: Vzlétněte s Manner – Skoky na lyžích 2020/21

Účastí v této soutěži o ceny společnosti Josef Manner & Comp. AG přijímají všichni účastníci následující podmínky:

 1. Všechny osoby starší 18 let, které se účastní zimní propagační akce Manner, pomocí formuláře na webových stránkách Manner, mají nárok na účast.
 2. Účast v soutěži není podmíněna nákupem.
 3. 7 x 1 zimní dovolená s přenocováním na několik dnů pro 4 osoby v sezóně 2021/22, poskytnuté Národním parkem Vysoké Taury (oblast Korutany) a společností Österreich Werbung. 
  Popis jednotlivých cen: LINK
 4. Vyplacení výhry v hotovosti nebo nárokování výhry po částech je vyloučeno.
 5. Pracovníci společností Josef Manner & Comp. AG, Österreich Werbung a Hohe Tauern - die Nationalpark - Region in Kärnten Tourismus GmbH a na nich zainteresované osoby jsou z účasti v této soutěžní hře vyloučeni. Celá soutěžní hra se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením jeho odkazujících norem. Právní cesta je vyloučena. O soutěžní hře nebude vedena žádná korespondence. Vylosování výherců proběhne s vyloučením právní cesty.
 6. Lhůta pro účast v soutěži je od 11.11. - 28.03.2020. Losování cen proběhne bezprostředně poté. Výherci budou vyrozuměni písemně a souhlasí se zveřejněním svých jmen a fotografií v médiích dle volby společnosti Josef Manner & Comp. AG.
 7. Účastí v této soutěži udělují její účastníci svůj výslovný souhlas s tím, že uvedené údaje mohou být ze strany společnosti Josef Manner & Comp. AG zpracovávány. Uvedené údaje budou použity výhradně pro účely soutěže a pro informování výherců a po ukončení soutěže budou vymazány.
 8. Společnost Josef Manner & Comp. AG nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nesprávné užití výher. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo vyloučit účastníky ze soutěže bez uvedení důvodů. Uvedení nesprávných údajů v souvislosti s registrací v souprtěži může mít za následek vyloučení ze soutěže.
 9. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo výhry kdykoliv změnit a nahradit je jinými rovnocennými výhrami a cenami. Dále může společnost Josef Manner & Comp. AG aktuální průběh soutěže kdykoliv změnit. V těchto případech výhercům nepřísluší vůči společnosti Josef Manner & Comp. AG ani vůči společnostem s právní vazbou na ni jakékoliv nároky.
 10. Všechny soutěže společnosti Josef Manner & Comp. AG slouží k přímé komunikaci s fanoušky výrobků společnosti Manner. Účast prostřednictvím různých poskytovatelů služeb, kteří výhradně a ve velkých množstvích ukládají zástupné adresy do databáze fanoušků firmy Manner, není povolena a je výslovně nežádoucí. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na hojnou účast opravdových fanoušků.