Pravidla soutěže Manner letní soutěže: "Turistika je to, co máte rádi 2023"

Účastí v této soutěži o ceny společnosti Josef Manner & Comp. AG přijímají všichni účastníci následující podmínky.

  1. Všechny osoby starší 18 let, které se účastní zimní propagační akce Manner, pomocí formuláře na webových stránkách Manner, mají nárok na účast.
  2. Účast v soutěži není podmíněna nákupem.
  3. Vyplacení výhry v hotovosti nebo nárokování výhry po částech je vyloučeno.
  4. Pracovníci společností Josef Manner & Comp. AG a na nich zainteresované osoby jsou z účasti v této soutěžní hře vyloučeni. Celá soutěžní hra se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením jeho odkazujících norem. Právní cesta je vyloučena. O soutěžní hře nebude vedena žádná korespondence. Vylosování výherců proběhne s vyloučením právní cesty.
  5. Lhůta pro účast v soutěži je od 5. 15. 2023 až 09. 09. 2023. Vylosování výherců proběhne ihned po ukončení soutěže. Výherci budou vyrozuměni písemně a souhlasí se zveřejněním svých jmen a fotografií v médiích dle volby společnosti Josef Manner & Comp. AG.
  6. Účastí v této soutěži udělují její účastníci svůj výslovný souhlas s tím, že uvedené údaje mohou být ze strany společnosti Josef Manner & Comp. AG zpracovávány. Uvedené údaje budou použity výhradně pro účely soutěže a pro informování výherců a po ukončení soutěže budou vymazány.
  7. Společnost Josef Manner & Comp. AG nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nesprávné užití výher. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo vyloučit účastníky ze soutěže bez uvedení důvodů. Uvedení nesprávných údajů v souvislosti s registrací v soutěži může mít za následek vyloučení ze soutěže.
  8. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo výhry kdykoliv změnit a nahradit je jinými rovnocennými výhrami a cenami. Dále může společnost Josef Manner & Comp. AG aktuální průběh soutěže kdykoliv změnit. V těchto případech výhercům nepřísluší vůči společnosti Josef Manner & Comp. AG ani vůči společnostem s právní vazbou na ni jakékoliv nároky.
  9. Všechny soutěže společnosti Josef Manner & Comp. AG slouží k přímé komunikaci s fanoušky výrobků společnosti Manner. Účast prostřednictvím různých poskytovatelů služeb, kteří výhradně a ve velkých množstvích ukládají zástupné adresy do databáze fanoušků firmy Manner není povolena a je výslovně nežádoucí. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na hojnou účast opravdových fanoušků.