Podmínky účasti soutěže na Facebooku “Jarní balíček Manner"

Účastí v této soutěžní hře společnosti Josef Manner & Comp AG akceptují všichni účastníci níže uvedené podmínky:

 1. Zúčastnit se mohou všechny osoby starší 18 let, které na stránce facebooku Manner CZ/SK, dle soutěžních podmínek uvedených v článku, okomentují náš příspěvek na faceboku Manner CZ/SK
 2. Účast v soutěži není podmíněna koupí.
 3. Vylosován bude: 3 x 1 jarní balíček Manner s variací oplatků (75g) - v příchutích Original Neapolitaner, celozrnné, citronové, kokosové, vanilkové a čokoládové + dárkový balíček v jarním velikonočním designu s 18 baleními oplatek Original Neapolitaner*. 
  * Dodateční informace k výrobku: Tento produkt je k dispozici pouze u rakouských maloobchodníků s potravinami, ve všech obchodech Manner a v online obchodě rakouského supermarketu http://bit.ly/3etsjoD.
 4. Vyplacení výhry v hotovosti nebo nárokování výhry po částech je vyloučeno.
 5. Pracovníci společností Josef Manner & Comp. AG a na nich zainteresované osoby jsou z účasti v této soutěžní hře vyloučeni. Celá soutěžní hra se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením jeho odkazujících norem. Právní cesta je vyloučena. O soutěžní hře nebude vedena žádná korespondence. Vylosování výherců proběhne s vyloučením právní cesty.
 6. Lhůta pro účast v soutěži je od 12.3.2021 do 19.3.2021 do 08:00 hod. Losování proběhne 19.03.2021 v 10 hodin a výherci budou informováni prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku. Výherci dále souhlasí se zveřejněním svých jmen a fotografií v médiích dle potřeb společnosti Josef Manner & Comp. AG. Účastníci výslovně souhlasí s tím, že během propagační akce budou dostávat emailem a písemné připomínky k soutěži. Udělený souhlas lze vůči společnosti Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstraße 6, 1171 Wien, kdykoliv písemně odvolat.
 7. Účastí v této soutěži udělují její účastníci svůj výslovný souhlas s tím, že uvedené údaje mohou být ze strany společnosti Josef Manner & Comp. AG zpracovávány. Uvedené údaje budou použity výhradně pro účely soutěže a pro informování výherců a po ukončení soutěže budou vymazány.
 8. Společnost Josef Manner & Comp. AG nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nesprávné užití výher. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo vyloučit účastníky ze soutěže bez uvedení důvodů. Uvedení nesprávných údajů v souvislosti s registrací v soutěži může mít za následek vyloučení ze soutěže.
 9. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo výhry kdykoliv změnit a nahradit je jinými rovnocennými výhrami a cenami. Dále může společnost Josef Manner & Comp. AG aktuální průběh soutěže kdykoliv změnit. V těchto případech výhercům nepřísluší vůči společnosti Josef Manner & Comp. AG ani vůči společnostem s právní vazbou na ni jakékoliv nároky.
 10. Všechny soutěže společnosti Josef Manner & Comp. AG slouží k přímé komunikaci s fanoušky výrobků společnosti Manner. Účast prostřednictvím různých poskytovatelů služeb, kteří výhradně a ve velkých množstvích ukládají zástupné adresy do databáze fanoušků firmy Manner, není povolena a je výslovně nežádoucí. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na hojnou účast opravdových fanoušků.