Podmínky účasti soutěže na Facebooku "3x1 zásoba oplatků Manner Snack na jeden měsíc"

Účastí v této soutěžní hře společnosti Josef Manner & Comp AG akceptují všichni účastníci níže uvedené podmínky:

  1. Zúčastnit se mohou všechny osoby starší 18 let, které na stránce Facebooku Manner CZ/SK, dle soutěžních podmínek uvedených v článku, okomentují náš příspěvek na Faceboku Manner CZ/SK
  2. Účast v soutěži není podmíněna koupí.
  3. Vylosována bude: 3x1 zásoba oplatků Manner Snack na jeden měsíc ve 3 příchutích, večetně Manner nákupního košíku a svačinového boxu.
  4. Vyplacení výhry v hotovosti nebo nárokování výhry po částech je vyloučeno.
  5. Pracovníci společností Josef Manner & Comp. AG a na nich zainteresované osoby jsou z účasti v této soutěžní hře vyloučeni. Celá soutěžní hra se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením jeho odkazujících norem. Právní cesta je vyloučena. O soutěžní hře nebude vedena žádná korespondence. Vylosování výherců proběhne s vyloučením právní cesty.
  6. Lhůta pro účast v soutěži je od 1.9.2021 – 30.09.2021, do 23:59 hod. Losování cen proběhne bezprostředně poté. Výherci budou vyrozuměni písemně a souhlasí se zveřejněním svých jmen a fotografií v médiích dle volby společnosti Josef Manner & Comp. AG.
  7. Účastí v této soutěži udělují její účastníci svůj výslovný souhlas s tím, že uvedené údaje mohou být ze strany společnosti Josef Manner & Comp. AG zpracovávány. Uvedené údaje budou použity výhradně pro účely soutěže a pro informování výherců a po ukončení soutěže budou vymazány.
  8. Společnost Josef Manner & Comp. AG nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nesprávné užití výher. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo vyloučit účastníky ze soutěže bez uvedení důvodů. Uvedení nesprávných údajů v souvislosti s registrací v soutěži může mít za následek vyloučení ze soutěže.
  9. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo výhry kdykoliv změnit a nahradit je jinými rovnocennými výhrami a cenami. Dále může společnost Josef Manner & Comp. AG aktuální průběh soutěže kdykoliv změnit. V těchto případech výhercům nepřísluší vůči společnosti Josef Manner & Comp. AG ani vůči společnostem s právní vazbou na ni jakékoliv nároky.
  10. Všechny soutěže společnosti Josef Manner & Comp. AG slouží k přímé komunikaci s fanoušky výrobků společnosti Manner. Účast prostřednictvím různých poskytovatelů služeb, kteří výhradně a ve velkých množstvích ukládají zástupné adresy do databáze fanoušků firmy Manner, není povolena a je výslovně nežádoucí. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na hojnou účast opravdových fanoušků.