Manner und Fairtrade_CZ

Zodpovědné využívání přírodních zdrojů

S veganským potěšením a Fairtrade! Protože růžová vám dělá radost a Manner si prostě zamilujete.

Säulen Nachhaltigkeit_CZ

Veganské již od svého počátku!


Oplatky Manner, které se v rukou Arnolda Schwarzeneggera staly v mezičase další "hollywoodskou ikonou", jsou naším nejoblíbenějším veganským produktem. Už když se v roce 1898 poprvé objevily v katalogu výrobků Manner, tehdy pod spíše věcným názvem „Řezy Neapolitaner No. 239“, byly Manner Original Neapolitaner veganské.


... a tak to zůstalo dodnes!

Každou sekundu se sní dvě balení oplatek Manner.
Již více než 100 let jsou řezy Manner delikátní, křupavou a křehkou pochoutkou s původní recepturou a nezměněným formátem.


A aby to bylo pro vás ještě lepší.


Od roku 2020 používá Manner pro všechny své výrobky 100% certifikované udržitelné kakao. Další důležitý krok z hlediska udržitelnosti následoval v roce 2021, kdy všechny oplatky a oplatkové výrobky Manner získaly známou pečeť pro FAIRTRADE kakao.

Fairtrade Cacao X Manner

FAIRTRADE-KAKAO

Co se skrývá za pečetí FAIRTRADE kakao?

Suroviny, které jsou oceněny pečetí FAIRTRADE, jsou pěstovány a obchodovány v souladu s mezinárodními standardy Fairtrade International.  

Standardy FAIRTRADE jsou souborem pravidel, která musí dodržovat drobná pěstitelská družstva a společnosti v celém obchodním řetězci a řídit se podle nich. Zahrnují minimální sociální, ekologické a ekonomické požadavky, k zajištění udržitelného rozvoje organizací producentů v tzv. rozvojových zemích.

Pečeť FAIRTRADE se vztahuje na konkrétní surovinu, která je spravedlivě pěstována a obchodována.

Certifikát FAIRTRADE má pouze tato složka v produktové směsi - například FAIRTRADE kakao v řezech.

V čem se liší FAIRTRADE obchodování?

  • FAIRTRADE je ucelený koncept, který nabízí rodinám drobných pěstitelů kakaa alternativu.
  • Kakaová družstva FAIRTRADE jsou demokraticky organizována. To přináší mnoho výhod: vyšší vyjednávací sílu, možnost společných nákupů, snadnější přístup k financování a vzájemnému učení a výměnu zkušeností.
  • Minimální cena FAIRTRADE představuje záchrannou síť v případě kolísání cen na světových trzích. Prémie FAIRTRADE umožňuje investice do sociálních projektů a opatření na zvýšení produktivity.
  • Od pasivního příjemce k aktivnímu tvůrci: Kakaová družstva jsou demokraticky organizována a společně rozhodují, do kterých sociálních, ekologických a ekonomických projektů by měla být prémie FAIRTRADE investována.
  • V rozvíjejících se zemích poradci ze sítí výrobců FAIRTRADE nabízejí školení a další vzdělávání. Cílem je informovat nové pěstitele o FAIRTRADE a podporovat stávající skupiny producentů v dodržování norem a při budování řídících kapacit. Aktivně se také navazují kontakty s místními nevládními organizacemi.

  • Přístup k úvěrům je pro mnoho rodin drobných pěstitelů zásadním problémem. Certifikace FAIRTRADE je pro kakaová družstva často užitečným krokem ke snadnějšímu přístupu k financování nebo kontaktům na mikrofinanční instituce.
  • Vykořisťující dětská práce a nucená práce jsou ve FAIRTRADE obchodu výslovně zakázána. Dodržování práv dětí je minimálním požadavkem, který musí splňovat každá organizace producentů. Pokud se organizace producentů nacházejí v regionu, kde je dětská práce rozšířená, musí boj proti dětské práci zahrnout do svého plánu rozvoje FAIRTRADE.
  • Malá družstva pěstitelů kakaa stále více investují prémii FAIRTRADE do zvyšování produktivity a kvality. To jim dává šanci zůstat konkurenceschopnými na světovém trhu.

Cesta kakaa

Jako nástroj rozvojové politiky pro snižování chudoby je podle norem FAIRTRADE možné vyrábět kakao v hmotnostní bilanci/nepřímé sledovatelnosti (tzv. "hmotnostní bilance").

Více informací o cestě kakaa, stejně jako mnoho dalších souvisejících tématech, najdete přímo na webových stránkách FAIRTRADE: www.fairtrade.at.