Podmínky účasti pro soutěž na Facebooku "Manner kakaem a Manner hrnkem"

Účastí v této soutěži o ceny společnosti Josef Manner & Comp. AG přijímají všichni účastníci následující podmínky.

  1. Zúčastnit se mohou všechny osoby starší 18 let, které na stránce facebooku Manner CZ/SK, dle soutěžních podmínek uvedených v článku, okomentují náš příspěvek na faceboku Manner CZ/SK
  2. Účast v soutěži není podmíněna koupí.
  3. Vylosováno bude: 1 balíček s Manner kakaem a Manner hrnkem
  4. Vyplacení výhry v hotovosti nebo nárokování výhry po částech je vyloučeno.
  5. Pracovníci společností Josef Manner & Comp. AG a na nich zainteresované osoby jsou z účasti v této soutěžní hře vyloučeni. Celá soutěžní hra se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením jeho odkazujících norem. Právní cesta je vyloučena. O soutěžní hře nebude vedena žádná korespondence. Vylosování výherců proběhne s vyloučením právní cesty.
  6. Lhůta pro účast v soutěži je od 15.11. do 22.11.2019 do 11:00 hod. Výherci budou vyrozuměni písemně a souhlasí se zveřejněním svých jmen a fotografií v médiích dle volby společnosti Josef Manner & Comp. AG. Účastníci výslovně souhlasí s tím, že během propagační akce budou dostávat připomínky e-mailem a kromě toho od společnosti Josef Manner & Comp. AG reklamní zprávy e-mailem nebo poštou. Tento udělený souhlas lze vůči společnosti Josef Manner & Comp. AG, Wilhelminenstraße 6, 1171 Wien, kdykoliv písemně odvolat.
  7. Účastí v této soutěži udělují její účastníci svůj výslovný souhlas s tím, že uvedené údaje mohou být ze strany společnosti Josef Manner & Comp. AG zpracovávány. Uvedené údaje budou použity výhradně pro účely soutěže a pro informování výherců a po ukončení soutěže budou vymazány.
  8. Společnost Josef Manner & Comp. AG nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nesprávné užití výher. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo vyloučit účastníky ze soutěže bez uvedení důvodů. Uvedení nesprávných údajů v souvislosti s registrací v soutěži může mít za následek vyloučení ze soutěže.
  9. Společnost Josef Manner & Comp. AG si vyhrazuje právo výhry kdykoliv změnit a nahradit je jinými rovnocennými výhrami a cenami. Dále může společnost Josef Manner & Comp. AG aktuální průběh soutěže kdykoliv změnit. V těchto případech výhercům nepřísluší vůči společnosti Josef Manner & Comp. AG ani vůči společnostem s právní vazbou na ni jakékoliv nároky.
  10. Všechny soutěže společnosti Josef Manner & Comp. AG slouží k přímé komunikaci s fanoušky výrobků společnosti Manner. Účast prostřednictvím různých poskytovatelů služeb, kteří výhradně a ve velkých množstvích ukládají zástupné adresy do databáze fanoušků firmy Manner, není povolena a je výslovně nežádoucí. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na hojnou účast opravdových fanoušků.